Alpha Attack

Uratuj swoje miasto przed nalotem bombowym. Zdetonuj spadające ładunki wybuchowe. Każda bomba ma namalowaną literę. Naciśnij na klawiaturze odpowiadającą literę by zniszczyć ładunek. Naciskając spację zniszczysz wszystkie bomby znajdujące się aktualnie na planszy.