Organizacja stanowiska pracy

Miejsce pracy powinno być uprzątnięte, na biurku powinien panować porządek. Na blacie nie powinny znajdować się żadne niepotrzebne przedmioty. Biurko ustawiamy tyłem do źródła światła w pobliżu okna, abyśmy mogli zaczerpnąć świeżego powietrza, gdy uchylimy bądź otworzymy okno. Dostosowujemy wysokość krzesła, aby siedziało nam się wygodnie, ustawiamy prawidłowo dłonie na klawiaturze i możemy zacząć pracować. Pamiętajmy, żeby nie trzymać w pobliżu klawiatury niczego do picia, gdyż przez przypadek można zalać klawiaturę i narazić się na niepotrzebne koszty.