Pozycja dłoni na klawiaturze

Jak było wspomniane wcześniej, na dwóch klawiszach znajdują się specjalne wypustki. Są to klawisze F i J. Zapewne jak już pamiętasz, to właśnie dzięki nim wiemy, bez patrzenia na klawiaturę, czy dobrze mamy ustawione dłonie na klawiaturze. Na nich powinny się znaleźć nasze palce wskazujące. Kolejne palce leżą na klawiszach: A, S, D ( lewa dłoń); J, K, L (prawa dłoń). Warto od samego początku wyrabiać w sobie nawyk powracania na pozycję wyjściową po każdorazowym naciśnięciu jakiegoś przycisku. To jest bardzo ważne i niezbędne, aby szybko pisać bezwzrokowo.
Omówmy sobie, który palec jakie obsługuje klawisze:

Lewa dłoń (od małego palca do kciuka)

  • 1 2 Q A Z Shift
  • 3 W S X
  • 4 E D C
  • 5 6 R T F G V B
  • Alt Spacja

Prawa dłoń (od kciuka do małego palca)

  • Spacja Alt
  • 7 8 Y H N U J M
  • 9 I K ,
  • 0 O L .
  • - [] \ ' = ; P Enter Shift /