www wwww ww wwww www wwww ww www wwwww www wwww wwwww w
 
sssss ssss ssss ssss ssss sssss sssss ss sss ssss ssss
 
xxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx
 
oo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo ooooo oo ooo oooo oooo
 
lllll lll ll llll lllll ll ll llll llll lllll llll ll l
 
wwww www wwwww www ww wwwww www wwww www wwwww www wwww
 
sssss ssss ss ssss sssss sss ss ssss ss ssss ssss ss ss
 
xx xx xxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx
 
ooooo oo oo ooooo ooo ooo ooo oooo oo ooooo oooo oooo o
 
ll lll ll ll lll lll lll lll llll llll ll lll ll ll ll
 
llx wxww xsxss xwssw sxow lxw llls xwo loxow xll llwwx
 
lll osss wsxxx wlo wws sxo xlwo llo owl wsss oxll wwwx
 
owolo oowl loos swlxl ols ooxw xoox wwl wsxs wlllo lxlw
 
wwxs lloll lxsox xss lwwsl owwls ollo swlwl wsso lsl lw
 
xlow lxsoo wss swxw owxx sxsll lxwxo lxl sloll ooxs sxo