ee eee eeee eeee eee eee eeeee eee ee eee eeeee eee eee
 
ddd dd dddd ddddd ddddd dd dddd ddd dddd ddd dd dd dd d
 
cc cccc ccccc ccc cc ccccc cccc cc ccc cccc ccc ccccc c
 
ii iiiii iii iiiii iiiii ii iii iii iii iiii iiii iii i
 
kk kkkk kkkkk kk kkkk kkkk kk kkkkk kkk kkkk kkkkk kkkk
 
,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,, ,, ,,, ,,,, ,,,,, ,, ,, ,, ,,,, ,
 
eeee eeee eeee ee eee eeeee ee eeeee eeee ee eee ee ee
 
dddd dddd dd dd ddddd dddd ddddd dddd ddddd ddddd ddddd
 
ccc ccccc ccc ccccc cccc cccc cccc cc cccc cc ccc ccccc
 
ii iii ii iiiii ii iiiii iiii iiiii iiii iiii iii iii i
 
kk kk kkkk kkkkk kkkk kk kk kk kkk kkk kk kkkk kkkkk kk
 
,,, ,,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,, ,, ,,,, ,,, ,,, ,,,,
 
,ed dkeec ecccc e,ik ecdc cek kc,d dki,, kcedi kiie iid
 
didce c,kd ,eiik die, ieie diic diid eekc cdc ceik idkd
 
k,,ec idkd c,kk kdck kd,di iice ik, i,ec kdk ekc ,ei c,
 
dikd ied,, iceee ceck, kdc ,iikd icd, ,kcd e,ck, cki ed
 
c,i i,e ,ik,c cedk iik,i kcc kcee cddek ickee dcki dic
 
kec eeec ,iii e,de k,de ,ce,d ci,kk dik ike ,,ei ddi ic