Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
 
U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja!
 
Zyszczy nam, spuści nam.
 
Kirielejson.
 
Twego dziela Krzciciela, bożyce,
 
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
 
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
 
A dać raczy, jegoż prosimy,
 
A na świecie zbożny pobyt,
 
Po żywocie rajski przebyt.
 
Kirielejson.
 
Nas dla wstał z martwych syn boży,
 
Wierzyż w to człowiecze zbożny,
 
Iż przez trud Bog swoj lud
 
Odjął diablej strożej.
 
Przydał nam zdrowia wiecznego,
 
Starostę skował pkielnego,
 
Śmierć podjął, wspominął
 
Człowieka pirwego.
 
Jenże trudy cirzpiał zawiernie,
 
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne,
 
Aliż sam Bog z martwych wstał.
 
Adamie, ty boży kmieciu,
 
Ty siedzisz u Boga w wiecu,
 
Domieściż twe dzieci,
 
Gdzie krolują anjeli.
 
Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły,
 
Bychom z Tobą byli,
 
Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły.
 
Była radość, była miłość, było widzienie tworca
 
Anjelskie bez końca,
 
Tuć się nam zwidziało diable potępienie.
 
Ni śrzebrzem, ni złotem nas diabłu odkupił,
 
Swą mocą zastąpił.
 
Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie
 
Ręce, nodze obie.
 
Kry święta szła z boka na zbawienie tobie.
 
Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy,
 
Cirpiał za nas rany,
 
Swą świętą krew' przelał za nas krześcijany.
 
O duszy o grzeszne sam Bog pieczą ima,
 
Diabłu ją otyma,
 
Gdzie to sam kroluje, k sobie ją przyima.
 
Maryja dziewice, prośmy synka twego
 
Krola niebieskiego,
 
Haza nas huchowa ote wszego złego.
 
Amen tako Bog daj,
 
Bychom szli szwyćcy w raj.