Skoro charakter twojej pracy wymaga działań
 
zespołowych lub po prostu zdany jesteś na szersze
 
grono współpracowników, to twoje postępowanie musi
 
cechować pełne otwarcie na świat i ludzi.
 
Człowiek zamknięty w sobie nie jest lubiany, nie
 
potrafi też dokładnie wyjaśnić wszystkich założeń
 
i subtelności swojego planu. Często sposób
 
nawiązywania kontaktu, inicjowania rozmowy jest
 
pierwszym kryterium oceny człowieka i decyduje o
 
zdobyciu czyjejś sympatii. Dopóki nie pokażesz swoich
 
zalet, dopóty wszyscy będą dostrzegać tylko to, jak
 
się zachowujesz i odnosisz do innych ludzi.
 
I jeszcze dwie uwagi. Staraj się zachowywać swobodnie
 
i pokaż, że jesteś pewny siebie, nawet jeśli nie
 
bardzo jest to zgodne z twoją naturą. Ludzie
 
nieśmiali najchętniej unikają rozmów i wolą
 
trzymać się na uboczu. Ich niepewność siebie
 
powoduje, że wszystkie uwagi pod swoim adresem biorą
 
zbyt poważnie, a niepowodzenia przypisują wyłącznie
 
własnym błędom. Zupełnie niepotrzebnie, bo taka
 
postawa sprawia, że popadają w jeszcze większe
 
kompleksy. Każdy człowiek ma jakieś słabości, ale
 
tylko nieliczne z nich dostrzegane są przez otoczenie.
 
Wady postrzegane są selektywnie i tego, co ty sam
 
uważasz za słabość, inni najczęściej w ogóle nie
 
widzą. Chyba że uparcie obstajesz przy swoim
 
negatywnym sposobie myślenia i stale wmawiasz sobie
 
jakieś niedoskonałości. Wtedy staną się one
 
rzeczywiście widoczne i zauważone.