Otwarcie rynków pracy w krajach Unii Europejskiej dla
 
nowych państw członkowskich sprawiło, że coraz
 
więcej Polaków decyduje się na szukanie pracy za
 
granicą. Setki tysięcy wyjeżdżają w poszukiwaniu
 
lepszych warunków życia, wyższych zarobków i
 
możliwości awansu. Według różnych szacunków na
 
terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii może przebywać
 
ok. miliona Polaków, kolejne kilkaset tysięcy w innych
 
krajach, które nie wymagają od Polaków żadnych
 
pozwoleń na pracę.
 
Niektóre kraje, takie jak Niemcy czy Austria nie
 
otworzyły jeszcze swoich rynków pracy dla
 
mieszkańców nowych krajów Unii, ale i tak wiele osób
 
wyjeżdża do pracy sezonowej w tych krajach. Do pracy
 
za granicą wyjeżdżają głównie lekarze,
 
pielęgniarki, opiekunowie osób starszych i dzieci,
 
inżynierowie i pracownicy budowlani, ale także
 
sezonowi pracownicy w rolnictwie, hotelarstwie czy
 
gastronomii. Jak radzą sobie z
 
wymogiem znajomości języka?
 
W wielu przypadkach sprawa jest oczywista - na
 
stanowiskach, które wymagają bezpośredniego kontaktu
 
z klientami, bardzo dobra znajomość języka jest
 
warunkiem koniecznym. Dlatego też najwięcej osób
 
decyduje się jechać do Wielkiej Brytanii czy Irlandii
 
- kursy języka angielskiego cieszą się największym
 
powodzeniem.
 
Wiele osób decyduje się podszlifować znajomość
 
języka przed wyjazdem za granicę, aby ułatwić sobie
 
znalezienie pracy. Oczywiście najszybciej można się
 
go nauczyć już będąc na miejscu, ale pracodawca na
 
pewno zwróci na to uwagę w trakcie rozmowy
 
kwalifikacyjnej.
 
Jeżeli ofert pracy za granicą szukamy jeszcze w
 
Polsce, jest bardzo prawdopodobne, że poziom
 
znajomości języka będzie określony w ogłoszeniu.
 
Warto zwrócić na to uwagę przed wysłaniem CV po
 
angielsku czy listu motywacyjnego, bo już na miejscy
 
może się okazać, że nie poradzimy sobie z
 
wykonywaniem naszych obowiązków
 
w stopniu, jakiego będzie od nas wymagał zagraniczny
 
pracodawca.
 
Wyjeżdżający za granicę do pracy sezonowej mają
 
ułatwione zadanie. Najczęściej wymagana jest
 
znajomość podstawowych zwrotów w obcym języku, a
 
czasem nawet i to nie jest konieczne. Także pracownicy
 
niższego
 
szczebla, m.in. w budownictwie, często trafiają w
 
pracy za granicą na Polaków czy Czechów, dzięki
 
czemu mogą bez problemów wykonywać swoją pracę. Ze
 
względu na ogromną liczbę przyjeżdżających
 
Polaków do Anglii i Irlandii w biurach pośrednictwa
 
pracy często to Polacy pełnią dyżury i przyjmują
 
podania o pracę i pomagają znaleźć ogłoszenia czy
 
załatwić potrzebne formalności.
 
Znajomość języka obcego oczywiście zawsze pomaga,
 
jeżeli decydujemy się na wyjazd w poszukiwaniu pracy
 
za granicą, ale wymagany poziom znajomości zależy od
 
stanowiska i rodzaju pełnionych obowiązków. Warto
 
zauważyć, że ze względu na nasycenie rynku coraz
 
trudniej jest znaleźć pracę osobie, która nie zna
 
języka angielskiego i nie jest w stanie sobie poradzić
 
ze zrozumieniem najprostszych komunikatów. Szukając
 
pracy za granicą należy wziąć to pod uwagę i
 
pomyśleć o polepszeniu swojej znajomości języka
 
angielskiego jeszcze przed wyjazdem.