Towarzysz człowieka czy agresywne zwierzę?
 
Najlepszy przyjaciel człowieka, zwierzę niezwykle
 
inteligentne, charakteryzujące się niespotykaną
 
wśród ludzi wiernością i lojalnością.
 
Jednocześnie może być nieobliczalny i agresywny, ale
 
zwykle nie leży to w jego naturze. O kim tu mowa?
 
Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Owym zwierzęciem
 
jest oczywiście pies.
 
Od wieków pies był towarzyszem ludzi, na dobre i złe.
 
Bez względu na to, czy właściciel opływał w
 
luksusy, czy też był biednym pasterzem to i tak pies
 
kochał go bezgranicznie, swoją specyficzną, psią
 
miłością. Trudno nie doceniać nici przyjaźni jaka
 
nawiązuje się pomiędzy psem, a jego właścicielem.
 
Jest ona bezkompromisowa, nie zna zazdrości czy innych
 
złych uczuć. Niemniej jednak nie należy zapominać o
 
tym, ze pies bywa zwierzęciem agresywnym.
 
Trzeba przy tym jasno zaznaczyć, że agresja u psa jest
 
wywołana w większości przypadków działaniem samego
 
człowieka. Niewłaściwe szkolenie psa może
 
wykształcić u niego złe zachowania, które mogą
 
zaszkodzić człowiekowi. Podobna sytuacja może być
 
wywołana faktem dręczenia psa. Pies pomimo całej swej
 
cierpliwości po pewnym czasie znęcania się nad nim
 
będzie się bronił przed oprawcą. Niezależnie od
 
tego, czy bić i dręczyć go będzie dziecko czy
 
dorosły. Należy to traktować jako odruch
 
bezwarunkowy.